Chào mừng năm học mới 2021-2022
Thứ ba, 21/4/2020, 0:44
Lượt đọc: 1204

Cách thay đổi hiển thị tên trong phòng ZOOM (ở chế độ không đăng nhập tài khoản zoom)

Cách thay đổi hiển thị tên trong phòng ZOOM (ở chế độ không đăng nhập tài khoản zoom)


(ở chế độ không đăng nhập tài khoản zoom)
Cách thay đổi hiển thị tên trong phòng ZOOM

Bước 1: Khởi động ứng dụng zoom trên điện thoại và máy tính ( tương tự nhau)
 
 
Bước 2: Bấm vào Join a Meeting rồi:
- Nhập ID bất kỳ ví dụ 123456789 => sau đó bấm Join
- Nhập theo cấu trúc sau [STT <dấu cách> Họ tên] với STT là theo danh sách lớp nếu STT<10 thì viết thêm số 0 => ví dụ 09 như hình sau

 
Bước 3: Hiện ra thông báo sau và đóng lại => Mở lại phần mềm Zoom sẽ được kết quả

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98