"ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO"

Hiệu trưởng

Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hiền

Điện thoại riêng: 0983885972

Phó hiệu trưởng

Phạm Đức Duẩn
Phạm Đức Duẩn

Ngày sinh: 4/8/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Gia lương-Xã Việt Hùng-Huyện Đông Anh-Thành Phố Hà Nội

Trình độ: Thạc Sỹ

Điện thoại riêng: 0989360186

Trường trung học phổ thông Liên Hà
Email: c3lienha@hanoiedu.vn
Địa chỉ: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 02438825006

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích