"ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO"
Cập nhật : 1:54 Thứ ba, 30/1/2024
Lượt đọc: 158

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2024 - 2025

Ngày ban hành: 29/1/2024Ngày hiệu lực: 29/1/2024
Trường trung học phổ thông Liên Hà
Email: c3lienha@hanoiedu.vn
Địa chỉ: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 02438825006

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích