Thứ ba, 11/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 462

Thầy và trò trường THPT Liên Hà hưởng ứng tháng An toàn giao thông

Thầy và trò trường THPT Liên Hà hưởng ứng tháng An toàn giao thông

Ngành Giáo dục với trên 22 triệu học sinh, sinh viên nên việc bảo vệ thế hệ trẻ, công tác giáo dục an toàn giao thông luôn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Đồng thời, HS, SV cũng chính là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.Cần nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia bảo đảm trật tự ATGT đồng thời là tuyên truyền viên tốt nhất tới gia đình, cộng đồng dân cư về ATGT.

 

152