Chào mừng năm học mới 2021-2022
Thứ bảy, 11/9/2021, 0:0
Lượt đọc: 5143

Thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Yêu cầu GV-CBNV-Học sinh THPT Liên Hà BẮT BUỘC tham gia thi

Thực hiện công văn số 496-CV/BTGTU ngày 31/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà nội về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển". Để góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và luật pháp, công ước quốc tế về biển, đảo; quá trình hình thành, phát triển giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của đường Hồ Chí Minh trên biển, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, trường THPT Liên Hà phát động cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển". Nhà trường yêu cầu 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 45 lớp tham gia cuộc thi. Tổ chức thi như sau:
1.Thời gian thi từ 23/8/2021 đến 16h00, ngày 15/10/2021.
2. Hình thức thi: Trắc nghiệm online trong 4 kỳ thi (2 tuần/1 kỳ).
3. Đường link thi: Tại đây
Toàn bộ tài liệu tham khảo và thể lệ cuộc thi đều có trong trang điện tử theo đường dẫn trên. Kính chúc các Thầy, Cô và các em học sinh đạt kết quả cao trong cuộc thi này!!

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105