Chào mừng bạn đến với website Trường Trung Học Phổ Thông Liên Hà

Hiệu trưởng

Ngô Đắc Năm
Ngô Đắc Năm

Phó Hiệu Trưởng

Dương Văn Thường
Dương Văn Thường

Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hiền
Trần Thị Hải Châu
Trần Thị Hải Châu
Trường Trung Học Phổ Thông Liên Hà

Địa chỉ:

Điện thoại: