Tin tức sự kiện

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN HÀ, TRUYỀN THỐNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Được xây dựng và phát triển trên mảnh đất của miền quê Kinh Bắc xưa, có truyền thống khoa bảng, hiếu học. Trải qua năm tháng hàng vạn học sinh của nhà trường đã trở thành những cử nhân, tiến sỹ, nhà khoa học, những anh hùng lực lượng vũ trang …cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước.

Ý nghĩa, lịch sử ngày nhà giáo việt nam 20-11

Đã sắp đến ngày 20-11 ngày nhà giáo việt nam mình nghỉ những thông tin về ngày này là rất cần thiết, nó có thể giúp bạn làm lời dẫn để viết lời ngỏ và điều quan trọng là giúp bạn hiểu rõ về ngày 20-11.