Chào mừng năm học mới 2021-2022
Thứ hai, 4/10/2021, 15:6
Lượt đọc: 349

Thể lệ cuộc thi CNTT do BGD tổ chức

Bộ giáo dục và Đạo ra quyết định số 2915/QĐ-BGD ĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử của giáo viên THPT Liên Hà như sau:
Bước 1: Các tổ-nhóm chuyên môn triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử
-Mỗi giáo viên tham gia thi sẽ phải làm một trong 2 sản phẩm sau:
+Sản phẩm 1: Bài giảng điện tử E-Learning 
+Sản phẩm 2: Video bài dạy một tiết học do chính giáo viên đăng ký dạy 
-Hạn cuối giáo viên dự thi nộp bài cho TTCM là 20/10/2021, sau đó TTCM phân công ban giám khảo chấm.
-Kết thúc cuộc thi ở tổ, mỗi tổ chọn ra một sản phẩm tốt nhất và nộp về trường (đc Duẩn) 
  Hạn cuối TTCM nộp sản phẩm về trường là 23/10/2021.
Bước 2: Nhà trường sẽ phân công Ban giám khảo chấm và chọn ra 02 sản phẩm tốt nhất để dự thi cấp BGD
Thời gian chấm là 15h00 ngày 27/10/2021
Thành phần BGK sẽ thông báo sau
Nhà trường sẽ tiến hành trao các giải cấp trường: Nhất, Nhì, Ba cho 03 sản phẩm tốt nhất.
Bước 3: Chọn 02 sản phẩm nhất, nhì đi dự thi cấp BGD
Hạn cuối nộp bài dự thi về BGD là 30/10/2021

                                                                                                            Phó hiệu trưởng


                                                                                                            Phạm Đức Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98