Chào mừng năm học mới 2021-2022
Thứ bảy, 4/9/2021, 0:0
Lượt đọc: 1041

Danh sách học sinh khối 11 học nghề tại trung tâm 6

Học nghề buổi chiều: 11A1; 11A2; 11A3; 11A1.1; 11A1.2; 11A1.3; 11D1; 11D2; 11D3 và Học nghề buổi sáng: 11A4; 11A1.4;11A1.5; 11A1.6; 11A1.7; 11D4

Xem danh sách tại đây

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105