Giáo viên
Lượt đọc: 545

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối trực tuyến

Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trên http://truongtructuyen.edu.vn

Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trên truongtructuyen.edu.vn xem hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=muHYvXj3T1E Hoặchttps://www.youtube.com/watch?v=muHYvXj3T1ETin liên quan