Giới thiệu

TỔ VĂN PHÒNG

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của nhà trường, tổ Văn phòng trường THPT Liên Hà (trước đây là tổ Hành chính) được thành lập từ tháng 11 năm 1966, thời kỳ đầu tổ chỉ có 8 đồng chí, do biên chế lớp tăng, hiện nay tổ gồm 11 đồng chí, mỗi đồng chí giữ một chức danh gắn với các nhiệm vụ khác nhau. Đặc thù chuyên môn khác nhau nhưng ai cũng tận tâm với công việc của mình vì mục đích chung: Phục vụ tốt cho công tác giảng dạy của thầy và học tập của trò.

TỔ TIN – GIÁO DỤC THỂ CHẤT- QUỐC PHÒNG AN NINH

Thấm thoát đã 50 năm, trường THPT Liên Hà ra đời và phát triển. Trong sự phát triển vững mạnh của nhà trường thời gian qua có một phần đóng góp không nhỏ của các tổ chuyên môn, trong đó có tổ Tin – Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh.

Tổ Xã Hội

Năm mươi năm, cùng chặng đường lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành của trường THPT Liên Hà, tổ Xã Hội đã trải qua nhiều thay đổi. Là một tổ với 3 bộ môn Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân, cùng hội tụ lại bởi những thầy cô giáo tới từ nhiều miền quê của Tổ quốc, trong nhiều năm qua, tổ Xã hội đã kế thừa và phát huy thành tích của các thế hệ đi trước, tạo dựng được một tổ ấm đoàn kết và đóng góp tích cực vào thành công của trường qua từng năm học.

Tổ Ngoại Ngữ

Ngay từ ngày đầu thành lập trường THPT Liên Hà, cùng với các bộ môn khác, bộ môn Ngoại ngữ đã được giảng dạy ở tất cả các khối, lớp . Vì vậy, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng là 50 năm trưởng thành và phát triển của bộ môn Ngoại ngữ.