Công Đoàn

VÀI NÉT VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LIÊN HÀ SAU 50 NĂM THÀNH LẬP

Tháng 11 năm 1966, trường cấp 3 Liên Hà (nay là trường THPT Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) được thành lập do thầy Đoàn Cầu làm hiệu trưởng. Thời gian thấm thoắt qua đi, nay trường đã 50 tuổi. 50 năm - một chặng đường không phải là ngắn với ngôi trường đã trải qua nhiều thay đổi, chúng ta đều nhận thấy đóng góp vô cùng to lớn của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đoàn thể. Và không thể không nhắc đến những đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn.