Được thành lập cùng với sự ra đời của trường Cấp 3 Liên Hà, cho đến nay Chi bộ nhà trường vừa tròn 50 tuổi ( 1966- 2016). 50 năm qua, trong từng giai đoạn Chi bộ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ đoàn viên, thanh niên và học sinh nhà trường. Có thể nói trong mối quan hệ gắn bố máu thịt, Chi bộ đã lớn mạnh cùng với sự phát triển của nhà trường.